• Công Ty TNHH MTV Thế Thiện Power
  • Tel: (84-8) 6295 5185 & Fax: (84-8) 6295 5185.
  • Phone: 0939 78 2568 (Mr Thiện).
  • thien.generator@gmail.com & Tax Code: 0312735803