shadow

Làm thế nào tính công suất máy phát điện cho một tòa nhà

Khi nói đến việc cài đặt một máy phát điện cho một tòa nhà thương mại, vấn đề công suất tính đến đầu tiên. Để xác định kích thước máy và công suất thích hợp cho tòa nhà thương mại của bạn, bạn sẽ phải xem xét sức mạnh của máy phát điện một pha hoặc ba pha, lựa chọn điện áp và tổng công suất đầu ra. Sau đây là hướng dẫn ngắn gọn để giúp xác định phù hợp nhất với bạn.

Trước khi bắt đầu chọn loại máy phát điện

Trước khi tính toán công suất thích hợp cho máy phát điện cho một tòa nhà thương mại, bạn có thể muốn suy nghĩ về những điều sau đây…

Bị thiếu điện áp (sụt áp) – Khi động cơ khởi động, công suất tải máy phát điện tạo ra cung cấp cho các thiết bị hầu hết các ứng dụng thương mại nên được giới hạn công suất đầu phát cao hơn trong khoảng 15% điện áp sử dụng.

Đảm bảo rằng máy phát điện và các thiết bị thương mại của bạn không bị trục trặc trong lúc sử dụng, các quy định về ô nhiểm môi trường, tiếng ồn, và mức tiêu hao nhiên liệu.

Phương pháp 1: Tính công suất tải đầy đủ

Chỉ cần thực hiện theo các bước toán học này để tìm ra công suất phù hợp cho máy phát điện thương mại của bạn!

Bước 1: Ước tính công suất máy phát bắt buộc bằng cách lấy các phép đo hiện tại đầy tải trong khi sử dụng tối đa tại bảng điều khiển dịch vụ. Sử dụng một ampe kế kẹp trên mỗi chân của dịch vụ điện và thêm các phép đo với nhau. Điều này cung cấp tổng số amps được sử dụng.

Bước 2: Chia tổng số amps cho ba cho dòng ba pha, và hai cho dòng một pha, sau đó nhân với điện áp cung cấp, chia 1000.

Bước 3: Thêm công suất bằng kilowatts được sử dụng bởi mỗi hệ thống an toàn khẩn cấp tới kilowatts cần thiết để có được Kilowat tải đầy đủ.

Bước 4: Hãy nhớ rằng, đầy tải kilowatts = tổng số amps x cung cấp điện áp / 1000. Dự trữ công suất = đầy tải kilowatts x 0,25.

Bước 5: Đối với công suất 100%, công suất máy phát = kilowatts tải đầy đủ + dung lượng dự trữ.

Phương pháp thứ 2: Tính theo kích thước mét vuông

Nếu bạn điều hành cửa hàng bán lẻ hoặc nhà hàng, đây có thể là phương pháp tốt nhất và đơn giản nhất cho bạn.

Đối với một ứng dụng bán lẻ: 50 kilowatts + 10 watt cho mỗi mét vuông.

Đối với một ứng dụng thương mại: 50 kilowatts + 5 watt cho mỗi mét vuông.

Bước tiếp theo

Vẫn không chắc chắn? Hãy liên hệ với chúng tôi Máy Phát Điện Thế Thiện và một nhân viên chuyên gia của chúng tôi sẽ vui mừng được giúp đỡ! (hotline 0939 782 568 )