shadow

Máy phát điện là gì

Trong ngành điện điện , máy phát điện là một thiết bị chuyển đổi năng lượng động cơ ( năng lượng cơ học ) thành năng lượng điện để sử dụng cho các thiết bị dùng điện bên ngoài . Nguồn năng lượng cơ học bao gồm tuabin hơi...